Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Liefde - ah ja Liefde heeft de charme Van Hoop en Geloof - en nóg wat - -

En toch niet genoeg, want - och arme: Après tout blijkt ze ook niet dit!

Ze geeft wel een sensatie van vleugels, Van een Pegasus zelfs - ze heeft „air",

Maar eer je 't weet houd je de teugels Van een hobbelpaard - heel terre a terre!

Nee - behalve voor Don-Quichotten, Bij wie het enkel gaat om de sjeu -

Wordt zelfs de Liefde ten slotte

Ln 't daaglijksch gebruik ook: vieux jeu. -

Er zijn er, die een ander huis bouwen

Als het eerste hun niet bevalt, Of die scheide' en wéér trouwe' - en nóg 's trouwen -

Wat tusschen haakjes ook tegenvalt;

Maar zoo'n „leven" nog ééns repeteeren,

Daarvoor is het practisch te kat Wie zou dat ook trouwens probeeren -

Goddank maar, dat dat niet gaat!

Want denk je eens in de positie:

„AUes over!" - nee, hemel nog toe: Van alles nog ééns repetitie!

Schei uit! nee dat nooit! merci! poeh!

DE VLUCHT

Ballade. Historische episode uit de laatste maanden van den wereldoorlog.

De stormwind waait door Belgenland, De lucht laait in den rooden brand

Van de granaten, De Duts wijkt - maar is niet geveld, Zij moeten voor zoo wild geweld

De stad verkten.

Sluiten