is toegevoegd aan uw favorieten.

Goede Vrijdag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII STATIE

De Voordrager:

De moeder van den Overwinnaar. —

Zij krijgt Hem bleek en uitgebloed op haar schoot, zij staart en start van inwendige smart. Zij kijkt met haar verbijsterde oogen of zij de toekomst indringt en aller eeuwen mensche-smarten aanschouwt — en ook, of zij de hemel open ziet waar Hij troont in het hooge licht, terwijl zij hier zit met Zijn arm verbrijzeld lichaam. Zij is de moeder van die Eeuwige Zoon. Hij was voor haar zóó goed en edel, en Hij was zóó heilig ook dat zij soms voor Hem beefde.

Met goud en edelgesteenten, met snuisterijen en kostbaarheden heeft men haar beeltenis overladen, heeft men haar bijna gesteenigd — die „men", die mensch heet en een groot kind is en niet weet wat hij doet in zijn zonde en zijn liefde.

Het is niet het goud, dat haar kan verblijden.

Zij, de Mater dolorosa, bÜjft er even droevig onder en even edel.

Het gaat om de ziel; klop op de ziel en de klank is van God. 1 Is er iets in de wereld van meer belang dan de ziel?

Het is de maat waarmede God meet en het geheim ook van de zonsverduistering boven Calvarie.

Geen ziel kan tegen de dood of het donker worden van Zijn Liefde.

O moeder Maria, sterke moeder boven dood en lijden.

Ave mater dolorosa, morituri te salutant! — Wat zou een zondig leven zijn zonder u en zonder Uw Zoon?

Kaarsen branden om uw beeld en glinstering van arm kinderlijk-goud is uw deel.... Er is geen mensch in de wereld of wanneer hij het goed meent met zijn moeder, hij deelt in uw smart en houdt veel van u.

Ave mater dolorosa van de Berg van Calvarie! Wrat zal het zijn voor u daar in het Land waar Hij woont?