is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBOND VAN VEREENIGINGEN VOOR VEILIG VERKEER.

Dagelijksch bestuur:

Mr. A. Baron Schimraelpenninck van der Oye (Band van Vrijwillige Verkeersinspectiën in Nederland) te Baarn, voorzitter.

A. J. ten Hope (Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland) te Noordwijk a. Z., onder-voorzitter.

H. J. van Balen (Kon. A.N.W.B.-Toeristenbond voor Nederland) te 's-Gravenhage, penningmeester.

Mr. Dr. J. F. Schönfeld, Administrateur Departement van Waterstaat (aangewezen door Z.Exc. den Minister van Waterstaat) te 's-Gravenhage.

Mr. M. J. C. Vrij (Ver. voor Veilig Verkeer Amsterdam) te Amsterdam.

C. J. van Wijngaarden van Rees, te Utrecht, secretaris.

Algemeen bestuur:

Mr. }. R. M. van Angeren, Referendaris Departement van Justitie (aangewezen door Z.Ex. den Minister van Justitie) te Den Haag.

A. Rienks, Raadadviseur Departement van Onderwijs (aangewezen door Z.Exc. den Minister van Onderwijs) te 's-Gravenhage.

H. W. O. de Bruijn (Ver. „Het Nederlandsch Wegencongres") te Den Haag.

H. J. van Dijk (Ver. voor Veilig Verkeer Groningen) te Groningen.

Ir. A. L. J. M. Fick (Ver. voor Veilig Verkeer Breda) te Breda.

Mr. J. G. A. van Geldorp Meddens (Koninklijke Nederl. Motorwielrijders Vereeniging) te Utrecht.

Mr. B. Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten (Kon. Ned. Automobiel Club) te 's-Gravenhage.

Ir. B. H. ter Kuile (Ver. voor Veilig Verkeer Hengelo) te Hengelo (O.).

L. Hennen (Ver. voor Veilig Verkeer Heerlen) te Heerlen.

C. Kolff (Ver. voor Veilig Verkeer Rotterdam) te Rotterdam.

Dr. G. A. Prins (Ver. voor Veilig Verkeer Utrecht) te Utrecht

C. Sormani (Nederl. Unie van Chauffeurs en overig automobielpersoneel) te Den Dolder.

Het Centraal Bureau van het Verbond is gevestigd te Utrecht, Nachtegaalstraat 20 B. (Tel. 12347).

65