is toegevoegd aan je favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen hij me op de plaats van bestemming gebracht had, vroeg hij me, de wandelingen met mij te mogen voortzetten. Ik zeide hem, dat ik verloofd was en mijn beminde zich in het buitenland bevond. Hij vond toen, dat zooiets geen bezwaar voor mij mocht wezen. Waarom mochten ook twee menschen van verschillende sexe niet als louter vrienden, vrijelijk met elkaar omgaan? Het is een groote zonde van mij geweest, God, ik weet het. Den dag daarop ben ik met hem gaan wandelen. Dit is nu twee maanden geleden en... o, Thom, laat mij niet alles behoeven opbiechten; ik ben zoo zwak geweest, nu kan ik niet meer terug. Begrijp toch alles, Thom, wees niet hard, vervloek me niet?... O, waarom heb je me niet meegenomen met je!...

Hij zwoer me, dat hij voor de gevolgen zou instaan. Hij is naar mijn ouders toe gegaan en heeft ze gezegd, dat hij bij dezen stand van zaken het een eerekwestie vond mij mijn goede naam terug te geven en me wilde trouwen. Dit vond te meer een gunstig gehoor bij mijn ouders, toen zij vernamen, dat hij een vermogend man was en als ingenieur binnen drie maanden naar Indië zou vertrekken. De schande is dus bedekt.

Ik weet hoe je moet lijden als je dit leest, jij, die zoo ver weg gegaan bent om mijn toekomst te maken. Het is verschrikkelijk, wat ik gedaan heb. Ik heb het geld, dat je mij toezond, van je aangenomen, er van geleefd en je zoo beloond. Geloof me, nooit heb ik voordien geweten, dat ik tot zulke slechte daden in staat was, vóór... hij in mijn leven kwam. Zeg niet, dat ik nooit van je gehouden heb, dat ik nog niet van je houd! Ik weet niets meer omtrent mijzelf. Ik peins me dag en nacht moe, om mijzelf te leeren kennen, maar ik zie steeds een tweede ik, en die andere is een verdwaasde. Ik weet ook niet of ik van hem houd, hoe alles zoo over mij gekomen is, maar ik ben als 't ware met handen en voeten aan hem geketend. Ik was mijzelf niet meer, als ik met hem alleen was. Ach, mijn jongen, het gevoel, dat ik voor jou had, was zoo geheel