is toegevoegd aan je favorieten.

Belijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belijdenis

Van uw Stem zijn de zeeën van d' Aanvang doorzongen: het ruischt door de deining, een fluisterend vragen,

bruist door de branding als, stormwindgeslagen,

de brekers aanrollen in driftige sprongen.

O doem der bewustheid, der sprekende tong en der verzen, door 't Eeuwige rhythme gedragen,

maar vloekend omzwenkend gezwiept door vlagen van donkere zonden die stormend opdrongen.

Terug sloeg uw Wind de golf van mijn leven;

toen — over m'n schouder laast, Heiige, Gij mee:

de lastring uws naams werd nimmer geschreven.

Nu doe mij, koersend ter veilige Ree,

zingen de stuwing van 't Andere leven

op de maatslag van 't rhythmische ruischen der zee.

through the billowy voices

great Nature strives to find a human speech.

Theodore Watts.

K' en ben geen nachtegael, maer in veel grooter eere Een mensch, het even-beeld van aller Heeren Heere.

Jacobus Revius.

220-11