is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJD

ven: men weet, dat zulke tijdingen zich op dikwijls onverklaarbare wijze met bliksemsnelheid verspreiden. Ook waren de revolverschoten in Harwig's woning waarschijnlijk niet onopgemerkt gebleven.

Wat ervan zij, de op het plateau aanwezige bandieten begrepen, dat het ditmaal niet zoo gemakkelijk ging als enkele dagen geleden in Lessenich. Men gevoelde zich ongerust, onzeker, in gevaar!

Het gevolg was, dat deze kerels, die alleen dapper waren tegenover weerlooze menschen, de een na den ander, een goed heenkomen zochten. En nu bleek het, hoe goed de Hauptmann zijn maatregelen genomen had.

Op de beide wegen naar beneden: in het nauwe dal, dat ik op mijn wandelingen van en naar het plateau zoo dikwijls begaan had, èn op dien anderen weg, die aan de achterzijde van het plateau uit kwam en waarlangs de militairen naar boven gekomen waren, lagen militairen in hinderlaag op verschillende plaatsen. Dientengevolge gelukte het, de reeds ontmoedigde bandieten op hun aftocht volkomen te verrassen. Slechts zeer enkele ontkwamen en het merkwaardigst van dit alles was, dat er geen schot bij gelost werd. Misschien herinnert deze of gene zich de berichten, die in de Nieuwsbladen over deze in Duitschland zeer zeker ongewone gebeurtenissen verschenen zijn.

En dan herinnert men zich misschien ook, dat in sommige van die berichten sprake geweest is van twee geheimzinnige personen, onbekenden, die de militairen geholpen en actief bijgestaan hadden