is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— God zegene u vader.

Dokter van Taeke gaat naar beneden, hij gaat terug naar zijn boeken. Hij denkt na over dit kort gesprek, over de antwoorden, die de jongen op de vragen gaf en verzweeg. Hij zal hier niet met den jongen over praten.

Hij sprak er niet met hem over. Hij keek hem soms scherp aan. In den tuin keek hij hem soms zeer scherp aan, zij stonden soms beiden dicht bij de plaats waar de moeder begraven lag, daar stonden zij gebogenhoofds en zwegen. De oudste jongen werd dan een man. Als hij een geheim had, zou dokter van Taeke dat eerbiedigen. En de jongen eerbiedigde het geheim van zijn vader. Hij keek zijn vader aan met de vrijmoedigheid van een man en dacht: zelfs aan u zal ik dit geheim nog niet uitspreken. En over bidden zullen wij niet samen praten. Over de moeder zeggen zij soms een enkel woord.

— Zij was het beste van wat ge in uw leven ooit zult hebben. Vergeet niet, hoe zij was.

— Nee vader.

Het werd lente, wat moest dokter van Taeke met de moederlooze jongens beginnen. Hij had daar in den winter voor gezorgd. De grootsten waren in den laatsten tijd toch al naar Oss en naar den Bosch naar school gegaan. Nu had dokter van Taeke brieven geschreven en hij was op reis geweest. Met Paschen