is toegevoegd aan uw favorieten.

Moeder ik sterf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgers hun buksen omwonden en versierden, en dat verwerkt werd tot gevlochten ringen, die aan enkels en polsen der schoonen werden geschoven.

Op een nacht zakte Kashi met zijn krijgers de Hotorivier af, in geruischlooze piragen. De vesting der Yisiri's vonden ze leeg, en brandden ze uit. 'n Nieuwe heerschappij kon zich vestigen: de Kashi's. 't Was niet noodig om dat in een verdrag vast te leggen. Ze dreven eenvoudig Visiri's onderdanen bijeen, en sneden zooveel mannen den strot af, dat er van Visiri's kant aan een nieuwen oorlog niet te denken viel. Nu kon Kashi's telegraaf dreunen van trom op trom, tot na een vreemde plechtigheid de blanken een bonte vlag heschen naar den top van een paal.

De heerschende Yisiri praatte en triomfeerde. Na een kort gevecht werden de Kashi's verslagen, en hun grenzen getrokken voor een nieuw en klein woongebied, onder erkenning van Visiri's oppergezag.

De laatste Visiri klaagde over den laatsten Kashi.

„Kijk eens hier, beste Monsen," had de resident gezegd, „u hebt nu enkele dagen dossiers ingezien, en u een oordeel kunnen vormen over de plaatselijke toestanden, die een speciale aandacht van ons vorderen. U hebt een begrip gekregen van de groote, politieke richtlijnen, die we hier in de kolonie volgen..."

„U bedoelt 't indirect bestuur?"

„Juist, 't indirect bestuur. De inlandsche hoofden be-