is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezicht op het dikst was. Dat lokte heel wat commentaar uit, dat minder vleiend was. En dus kwam er boven het verslag te staan: Het kiespijnverlof van den kolonel. Het werd een pracht van een verhaal, een aaneenschakeling van de meest dwaze situaties, ontmoetingen en daden. Totdat er eindelijk een op het idee kwam, dat dat allemaal fantasie was. Toen werd Fetter er over onder handen genomen, dat het verre van netjes was om zijn medemenschen zoo schromelijk te bedriegen met zoo'n uitgestreken gezicht, waarop Helmer voorstelde om, nu Forbes toch weer aan het werk was en hij dus eindelijk ook eens vacantie zou kunnen nemen, zijn verlof er voor te gebruiken om uit te zoeken wat Fetter eigenlijk had uitgevoerd. Dat werd met algemeene stemmen aangenomen.

Hoewel dus alles tot tevredenheid stemde, de prachtige vorderingen van het werk en de goede stemming van de menschen, was er iets, dat Fetter drukte.

Bob was ziek. Hij was een enkelen keer nog wel eens vroolijk, maar meestal had hij geen zin om met Fetter mee te gaan. Hij Het zijn eten dikwijls staan, na er aan gesnuffeld te hebben, ook al mocht niemand het wegnemen. Dat was zijn eigendom en daar mocht niemand zich mee bemoeien. Op aanraden van dokter de Heer gaf Fetter hem een flinken slok castoroHe. Het hielp wel wat, maar bracht geen bHjvende verbetering. De dokter probeerde hem te onderzoeken, maar daar wilde Bob niets, maar dan ook niets van weten. En hij gromde en beet naar den dokter, als die bij hem in de buurt kwam. Langzamerhand begon hij ook valsch te doen tegen anderen en lag hij maar het Hefst tegen Fetter's voeten aan, als deze thuis of op het kantoor was. En ging Fetter weg, dan lag hij bij de trap naar de bijgebouwen op hem te wachten.

Wat Fetter ook probeerde, niets hielp. Tenslotte besloot hij op een vrijen dag naar den veearts in Banjabaja te gaan. Hij legde Bob in een mand naast zich en reed zonder stoppen, behalve om benzine in te nemen, door. Echter tevergeefs. Want de veearts was op tournée naar de eilanden en zou over een week of drie pas terugkomen. Dus kwam hij 's nachts onverrichterzake terug.