is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„toen hij bij me stond, naar buiten, waar die vriend „toen zeker met zijn wagen voor de deur stond: We „komen met de sleutel van de garage."

„Hoe laat was dat?"

„Zoo tegen een uur of zeven, denk ik. Ik heb toen „verder niet op de heeren gelet, ik eet om die tijd „zelf, maar toen, zoowat om negen uur, denk ik, „kwam meneer Verlinden opnieuw om de sleutel „vragen om de auto van zijn gast weer uit de garage „te halen."

„En toen is meneer Verlinden weggegaan?"

„Ja."

„Met die vriend?"

„Ja. Hij is toen met die vriend en in de wagen van „die vriend weggereden, dat heeft de garageknecht, „toen wij nagingen waar meneer Verlinden gebleven „kon zijn, nog speciaal verklaard. Zijn eigen auto „bleef daar trouwens, zooals U weet, staan."

„En sedert is er niets meer van meneer Verlinden „vernomen?"

„Niets meer. We hebben zijn huis opgebeld."

„Ja, dat weet ik. Had hij kennissen hier onder de „gasten?"

„Toen de oude mevrouw er nog was, zaten ze wel „eens met een andere Hollandsche familie thee te „drinken in de salon; dat was een familie van den „Boogaarde uit Haarlem, maar die zijn al eerder „vertrokken dan de oude mevrouw Verlinden."

„En na het vertrek van de oude mevrouw?"

„Dan zat meneer Verlinden, zooals ik al zei, „altijd alleen."