is toegevoegd aan je favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den meesten indruk maakte op hem de groote lichttoren van Westkapelle met zijn twee millioen kaarslampen, tot hier zelfs zichtbaar bij goed weer. Toen hij op een donkeren avond met de jongens van de „Hemelzaal" langs de haven liep, hadden ze hem de weerkaatsing van dit licht tegen den Zuidwest-hemel gewezen, zooals het telkens flauw was opgeschitterd.

Hij schoot niet hard op met overschrijven, afgeleid steeds weer door de vele bijzonderheden, die hij vermeld zag bij de kleine lichten ; hij was juist met Scheveningen begonnen, toen Elsje Katrina kwam. Zoo verdiept was hij in zijn studie geraakt, dat hij nog volledig verrast werd door haar komst.

Snel ging hij naar beneden, zij stond in de hall te wachten.

Samen liepen ze de Blaak af in de richting van het Beurs-station.

Gerrit-Jan schreef aan Rouke dien avond een brief, waarin hij hem vroeg om het voor Elsje Katrina een beetje gezellig te helpen maken op den eersten avond dat ze in Rotterdam zou zijn, wanneer hij er dan tenminste nog aan wal was. Hij bedankte hem verder voor de gegeven inlichtingen voor de overname van den winkel. Zooiets was al zoowat 't eenige, dat zij voor elkaar konden doen, wat dingen van belang betrof.

Verder schreef hij in dezen brief, dat hij 't erg beroerd vond er zelf niet aan te kunnen helpen, nu hij zoo ver weg zat. Hij zou Elsje zelf graag hebben ingewijd