is toegevoegd aan uw favorieten.

Alles komt terecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende meesters werden weggekaapt. Den volgenden dag verzond ik een chèque om mijn Apollo-aandeelen te beveiligen. Ik zou tenminste meester blijven in mijn eigen onderneming, hoezeer ook verarmd. Meteen gingen de orders weg om papieren waarop mijn handteekening voorkwam en onuitvoerbare verbintenissen van de Banque Industrielle et Financière in te koopen. Mijn ontslag als administrateur der bank vertrok tegelijk. Ik wachtte op een proces van mijn medevennooten. Het bleef uit. De Banque Industrielle et Financière, Rapallo zelf, waren immers bij mijn „eerlijk"-papier-inkoopen gebaat.

Generaal Larieux, de eenige mede-administrateur die niet dubbelzinnig tusschen Rapallo en mij laveerde en dien ik op de hoogte bracht van mijn offer, greep zijn snor tusschen de tanden en mompelde: — „Als ik uw voorbeeld volg ben ik geruïneerd en ben ik dan minder gecompromitteerd?" Hij zocht iets om mee te gooien, zooals altijd als hij zich machteloos voelde. — „Voyons, il doit y avoir d'autres moyens pour se tirer de cette saloperie!" De moed bij hem ging altijd eerst over physieke uitbarstingen van geweld en onmacht. — „Je veux me battre au revolver avec ce cochon-la! Reste encore un mois, on 1'aura." Ik had moeite om tegen mijn mede-slachtoffer stand te houden en om mijn orders niet terug te nemen.