is toegevoegd aan je favorieten.

De kinderen van Jan Valentijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE FRED AVIATEUR WERD.

piano in den melksalon en noodigde haar uit hem te begeleiden. Harry de Blank haalde zijn mondharmonica te voorschijn en weldra weerklonken de lustige tonen van dezen impromptu Jazzband door de niet zoo drukbezochte melkinrichting. De voorbijgangers bleven staan en, aangelokt door de vroolijke muziek, kwamen ze eens een kijkje nemen en bestelden wat. Dat voorbeeld werd door vele anderen gevolgd en aangezien de jongelui het eene liedje na het andere speelden, was de melkinrichting weldra gevuld met klanten. De baas en zijn dochters hadden de handen vol om dien onverwachten toeloop te bedienen.

Maar Jan, Jo en Harry wilden zich weer bij de bende aansluiten en verderop gaan. Zij hielden op met spelen en deden zich te goed aan hun melk. De inrichting was nu gevuld met bezoekers, maar de muziek was geëindigd.

Toen kwam de eigenaar verlegen naar de muzikanten toe en zei:

„Dat was alleraardigst, zoudt u niet wat meer willen spelen?”

„Neen, dank u,” zei Jan, die moegeblazen was, „we hebben er voorloopig genoeg van.”

De man keek met onrustigen blik naar de vele klanten. Hij had er nog nooit zooveel tegelijk in zijn melksalon gezien. Als de muziek ophield, zouden ze natuurlijk weer weggaan en niets bestellen.

„Komaan,” smeekte hij, „nog een paar mopjes en dan geef ik u allemaal gratis een glas melk.”

Maar de vorstelijke belooning kon de muzikanten niet verleiden, opnieuw aan het werk te