is toegevoegd aan je favorieten.

Moeders jongste lieveling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd niet gezien hadden en toch scheen het op dit oogenblik nog zoo heel kort geleden, dat ze op kostschool elkander 't haar vlochten, vervelende Duitsche werkwoorden overhoorden en samen straf kregen, omdat ze een roman van Ouïda in hun koffer verstopt hadden.

Ellie, die jarenlang allerlei moeilijkheden het hoofd had moeten bieden en Alice, wie de Voorzienigheid het allerhoogste geluk onthouden had !

Ze kusten elkaar en hielden elkaar vast als sentimenteele schoolmeisjes, die een heele vacantie gescheiden zijn geweest.

Toen lachten ze beiden door hun tranen heen, om hun aandoening meester te worden.

„Ben je over haar tevreden? Is ze nu niet net zoo lief als ik schreef ? vroeg Alice, met een gelukkigen blik op haar huppelend, wit vlindertje.

„Veel, véél liever! Met een diepen zucht dronk Ellie het geluk van het oogenblik in.

„Zie haar eens met de kinderen — en ik was nog wel bang, dat ze verlegen zou zijn, overmand in den beginne."

„Alice was bang dat ze verlegen zou zijn," zei Ellie, toen ze s avonds aan Ted, gretig elke