is toegevoegd aan je favorieten.

Sprookjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei de roos, toen ze zoo lang gelachen had, dat ze niet meer kon. „Daar loopen die drie studenten nu te zingen en te schreeuwen en zijn vast overtuigd, dat wij hier ter wille van hen bloeien en geuren. En dan moeten de studenten nog de verstandigste van alle menschen

zijn." .. )t

„Nu dan moeten de anderen al heel dom zijn,"

meende de sleutelbloem.

„Ha, ha! Zooveel vroolijkheid op den vroegen morgen is niet eens gezond,' zei de roos weer. 'k Zou bang zijn op die manier al mijn blaren te verliezen. En dat zou zonde zijn, want het wordt vandaag uitstekend weer om goede

zaken te doen."

„Ja, ik ben klaar!" zeide 't blauwe klokje en

wiegde zich heen en weer. ,,'k Heb honing genoeg in voorraad en mijn meeldraden barsten van overvloed, als er slechts een vliegepoot langs strijkt."

„Zie eens hoe ik mijn bloemen uitgestald heb," zei de sleutelbloem vergenoegd. „Heb je ooit zoo'n mooien voorraad gezien?"

„Ja, dat kunstje kennen wij," zei de wilde wortel, die naast de wilde roos groeide en heel recht op stond. „Zoo doe ik ook altijd, wil jelui een scherm bloemen zien, die zich mag