Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam, Juni 1906.

L. S.

Dit geschriftje heeft men te beschouwen als eene voortzetting van de pogingen, die onze Afdeeling sinds 1903 doet, om het Voorbereidend Onderwijs in onze stad te verbeteren.

ISIet aandrang blijven wij de belangen onzer Afdeeling in Uwe welwillende medewerking aanbevelen.

Namens het Bestuur der Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging „Volksonderwijs",

A. D. HOLTERMAN, Voor.z.

J. A. DOESBURG LANNOOY, Secr.

Gr. Wittenb.str. 37.

Sluiten