Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Afrikaander en zijn Taal

DOOR

PROFESSOR F. J. G. DE VOS.

AMSTERDAM - KA A P S T A D. HOLLANDSCH-AFRIKAANSCHE U1TÜEVERS-MA ATSCHAPPIJ

v/h JACQ. DUSSEAU & Co.

1906.

Sluiten