Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken, dat 't geluk niet met 't geld komt? „Geluk is de ontwikkeling onzer bekwaamheden" zegt GOETHE; geef die jongen hout en materiaal, laat 'm schaven en zagen; geef 'm vakbladen en werken, in verband met z'n vak en hij zal zich gelukkig gevoelen, wordt allicht in zijn vak 'n uitnemende werker. Nu zal hij, trots z'n naarstig werken, op z'n hoogst middelmatig blijven.

Nu vraag 'k u, wordt hier misdreven door ouders tegenover hun kind, ongeweten en ongevoeld misschien, maar toch in ieder geval misdreven? En is 't geen eis, die men aan ouders stellen mag, dat ze hun jongens niet dwingen in 'n richting, die met hun aanleg en bekwaamheden, die met hun individualiteit niet overeen komt?

Wat wordt er toch ontzettend heden ten dage nog tegen deze eis gezondigd. Want al noemt men deze tijd de Eeuw van het Kind, de tijd dus die voornamelik haar beste krachten in 't werk stelt in het belang van het kind en al maakte 't boek van die naam door ELLEN Key geschreven verbazend veel opgang, wat wordt er' in werkelikheid nog veel geleden door het kind en door de mensheid, doordat de ouders maar bedisselen zonder nadenken, in sleur en konventie.

Ik was zes jaar oud, toen ik al wist, dat 'k onderwijzer zou worden. Nu is 't met mij goed gegaan, want 'k hou van m'nvak en 'k kan er voor leven. Maar hoe vaak gaat 't anders. Een moeder hoorde ik laatst spreken over de tijd, dat haar vijf-jarig zoontje op de universiteit zou zijn.

Scholen worden opgericht, die er uitsluitend werk van maken, kinderen klaar te maken voor H. B. S. of gymnasia. En dan worden er nog klassen aan verbonden voor de handelslui. Prachtig dus. Als er dan nog papa's zijn, die handelen en grote kantoren hebben, dan kunnen die hun zoons daar ook nog heensturen, of ze zin hebben of niet.

Heb je er 'n hoofd voor of niet, dat doet er niet toe! Studeren maar. 't Is niet netjes, je handen uit de mouwen te steken! „Ik kan mijn zoon toch niet naar de timmerman sturen. Verbeeld je, dat ie in z'n werkmanspak, met 't schootsvel voor

Sluiten