Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men zeker zijn, dat de ontwikkeling geen normaal verloop heeft gehad en de kiem is afgestorven.

De zwarte pit in figuur 3 komt ook enkel voor en zit dan vast aau den wand ; de kiem is dan eveneens dood.

Figuur 4 geeft een afbeelding van een vuil ei. Wanneer een ei met/afgestorven kiem niet wordt verwijderd, gaat

Fig. 3. Fig. 4.

het in ontbinding over en de donkere, ondoorschijnende massa dost ons dan denken met een ei te doen te hebben, dat reeds een kuiken bevat. De kleine luchtblaas is echter een bewijs van het tegendeel.

Alle onbevruchte eieren worden verwijderd en zijn zeer geschikt voor kuikenvoeder.

Eieren met afgestorven kiem dienen verwijderd te worden, daar ze licht tot ontbinding overgaan en alsdan uit elkaar kunnen spatten.

Op den 15den dag kan men de eieren nogmaals schouwen.

De eieren met een levend kuiken hebben dan een groote luchtkamer, welke men na eenig draaien van het ei zeer duidelijk kan waarnemen.

De luchtkamer laat veel licht door, het andere deel, waarin het kuiken zich bevindt, is geheel donker en de

Sluiten