Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des volks. De winkelier komt wel, maar de ontwikkelde niet. Doch nu er verandering komt in de gedachten en ideeën der Chineezen, tracht Wilson die edele zonen van het hemelsche rijk tot zich te trekken. Sinds 1902 houdt hij lezingen over electriciteit enz. Honderden komen, 't Oude vooroordeel tegen den zendeling slinkt weg. Als zij heengaan, gaan zij met eenen bijbel weg. Onlangs verschenen reeds 34 hunner in de kerk. Met Dr. Wilson arbeidt nog een tweede missionaire arts. Behalve deze hospitalen heeft deze provincie nog 8 poliklinieken en drie opium-refuges.

De provincie Kwelchow heeft een hospitaal en een polikliniek te Anschun, doch geen vasten miss. arts.

In Yunnan is slechts eene polikliniek, te Tali, waar een miss. arts arbeidt. Dit is met Hupeh ook het geval te Laohokeo. Kiangsi bezit drie poliklinieken en 4 opium-refuges, van welke drie in de stad Raochow, waar Dr. Judd arbeidt en ook reeds begonnen is, een hospitaal te bouwen; Ngwan-Hwel drie poliklinieken en een opium-refuge.

Nog niet lang geleden heeft de gouverneur van de provincie Hunan aan de miss. artsen geschonken een som van 2000taels (f 3360) voor een zendingshospitaal in de hoofdstad Changh-sha, een stad van 300.000 zielen behalve de voorsteden. Te opmerkelijker is deze gift als men weet, dat Hunan langen tijd China's meest vijandige provincie tegenover den vreemdeling en den christen is geweest. Voor 30 jaren beproefde de C. S. M. haar binnen te dringen, doch tevergeefs en in 1887 werd een missionair der C. I. M., die zich te Changh-sha vestigen wilde, op bevel der overheid onder gewapend escorte uit de stad verbannen en eerst in 1901 is het aan eenen anderen zendbode, Dr. Keller, toegestaan zich daar een woning te huren. Changh-sha heeft nu drie missionaire artsen, 1 hospitaal ligt buiten de stad.

Honan heeft één hospitaal te Kai-feng. Twee miss. artsen arbeiden hier. Het hospitaal werd in 1906 (13 Jan.) geopend. Shaekihen heeft geen M. Z. meer.

Sluiten