Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.

IX. En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt wie daarin waardig is: en blijft aldaar totdat gij daar uitgaat.

X. En als gij in het huis gaat, zoo groet hetzelve.

Sluiten