Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<lio ter neutralisatie 10 c.c. 0.2188 N—NaOH vereiscbte, beantwoordende aan 259,62 mgr. benzoëzuur of 80,40 % van dc berekende hoeveelheid.

Twee volgende bepalingen, waarbij bet hippunrzuur echter 7, uur met rookend HC1 werd gekookt, gaven betere resultaten. Na het uitschudden niet aetlier bleven geene hippuurzuurkristallen achter.

0,4129 gr. hippunrzuur gaf 204,807 mgr. benzoëznur of 04,11 % van de berekende hoeveelheid. (Ter neutralisatie werden vereischt: 10.2 c.c. 0,2128 N—NaOlf).

0.4107 gr. hippunrzuur gaf 270 mgr. benzoëznur of 05.05 % van de berekende hoeveelheid. (Ter neutralisatie werden vereischt: 10.4 c.c. 0,2128 N—NaOH.).

Gemiddeld derhalve: 94,58 %•

III. Op dezelfde wijze werd het hippunrzuur uit het Mg"-praeparaat bepaald, (dus zonder voorafgaande praecipitatie met Fe.,(S(),).,):

Van 1.0518 gr. Mg.-praeparaat vereiscbte het gevormde benzoëznur ter neutralisatie: 8,4 c.c. 0,2128 N—NaOII, d.i.: 218,075 mgr. benzoëzuur, beantwoordende aan 319,96 mgr. hippunrzuur of 30.12 "/0.

IV. Van bet volgende praeparaat werd zoowel bet azijnzuur- als het hippuurzuurgehalte bepaald:

0,0702 gr. Mg-praeparaat : Het azijnzuurdistillaat vereiscbte ter neutralisatie 19,8 c.c. 0.2128 N—NaOH, d.i. : 252.800 mgr. azijnzuur of 37,72 %.

Het na de distillatie overgebleven residu werd eerst geneutraliseerd en ingedampt en daarna met ITCI gekookt. enz. Het gevormde benzoëzuur vereiscbte ter neutralisatie: 5,3 c.c. 0,2128 N—NaOH; dus 137,59 mgr. benzoëzuur d.i.: 201,88 mgr. hippunrzuur of 30,12 %•

Sluiten