is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNSTSCHEPPING EN KUNSTGENIETING

Moeielijk is in de kunst alleen te zien een streven tot nabootsing. Ongetwijfeld ligt in den mensch van jongs af aan een sterke neiging in die richting, en zien wij reeds bij het kind dat het zich in hooge mate verheugt wanneer het naar zijn meening welgeslaagd is in pogingen van nabootsing. Het is dan ook zeer wel mogelijk, dat de uitingen van kunstzin in de eerste stadiën van ontwikkeling voor een groot deel het gevolg waren van zulk een neiging. Maar met dat beginsel is het wezen der kunst geenszins volledig aangegeven. «La mission de 1 art», zegt Balzac terecht, «n'est pas de copier la nature, mais de 1'exprimer». Indien toch de kunst niet anders beoogde dan een zoo getrouw mogelijke nabootsing en herhaling van het reeds bekende, ware moeilijk in te zien wat voor zin en beteekenis dit zou hebben. «Wenn die Kunst», zegt Eduard von