is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zich oplossen in een photografisch weergeven. Zelfs een Zola wil nog altijd het stuk natuur gezien hebben «& travers un tempérament». Niet alleen is het genot van kunstschepping onmogelijk geheel terug te brengen tot een vreugde van nabootsing, wat o.a. bij de muziek en de bouwkunst al dadelijk ware buitengesloten, maar ook het genot van den aanschouwer laat zich niet herleiden tot een nabootsingswaardeering, die alleen zou bestaan in een vreugde van herkenning en een bewondering van technische vaardigheid. Trouwens tal van kunstwerken zouden ons dan onmogelijk kunnen aantrekken, daar zij onderwerpen behandelen, die op zichzelf ons hoegenaamd niet bekoren en die ons in de werkelijkheid hoogst onbeduidend, ja zelfs leelijk en afstootend zouden voorkomen. Lag dus de waaide dier kunstwerken alleen in de volkomen gelijkenis, men zou met Pascal moeten uitroepen. «Quelle vanité que la peinture, qui attire 1'admiration par la ressemblance des objets, dont on n admire

pas les originaux»!

De kunstwaarde is inderdaad onmogelijk alleen te zoeken in een voortreffelijkheid van nabootsing. Schildert een Zeuxis zijn druiven zóó natuurgetrouw, dat vogels er aan komen pikken, dan is dit zeker een bewijs van volmaakte techniek maar nog geenszins van hooge kunst. Het