is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

distinguer la joie d'avec le rire». Ook het weenen, hoewel psychologisch een eenvoudiger proces dan lachen en veel enger verbonden met een positieven onlusttoon dan het lachen met een lusttoon, behoeft nog geen teeken te zijn van droefheid, maar kan bijv. het gevolg wezen van een hevige aandoening. Veel minder nog wijst lachen altijd op vreugde: het kan evengoed voortspruiten uit een algemeene opgewondenheid van geest en zijn oorsprong nemen in de meest uiteenloopende gemoedsbewegingen als overmoed en minachting, vrees en wanhoop; ja zelfs groote droefheid kan zich in lachen lucht geven. ') En al naar gelang van die affecten zullen verschillende gelaatsspieren medewerken en aan de physionomie een eigenaardige uitdrukking verleenen. Wij kennen een zelfvoldaan en een boosaardig lachen, een spontanen en een geveinsden lach, een lach vol welwillendheid en een vol minachting, een lach van onschuld en een lach van spot.

Een hoe algemeen verschijnsel lachen dan ook zijn moge, een algemeene verklaring van het lachwekkende, d. i. van de oorzaken waarom

1) Terecht merkt dan ook TOrkheim op (Zur Psychologie des Willens. Würzburg 1900 pag. 113): ■ Aus dem Verhalten des Kfirpers ist ein eindoutiger Rflckschluss anf die auslflsenden psychischen ZustSnde rhcnsowcnig niöglich. wie aus der Handlung auf das Motiv..