is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tadjong-Pinang, hier op Penjingat nog tragedies werden afgespeeld, bloedig als die van Blauwbaard uit de sprookjes van Grimm. Het was er dus wel, het verschrikkelijke oostersche geheim, en achter het geruite colbertje en 't hooge boordje loerden de vlammende, ongebreidelde passies van den vurigen, somberen Aziaat....

En toen ik weer wègvoer over de zee, terug naar mijn veilige huis aan den anderen oever, gewiegd op den rustigen maatslag der bruine, zacht-neuriënde roeiers, ging aldoor de gedachte in mij om: «Is dit westersche, would-be europeesche nu wel het eigenlijke, innige wezen van dezen vreemden sultan van Linga, öf dient dit alles slechts om te verbergen voor den verachten «blanda» ') het mysterie van zijn diepste, oostersche ziel ? En zwijmelt hij nu op het oogenblik misschien niet weg, in dat andere, oostersche paleis, in de armen van de allerschoonste, donkergebronsde, goud-oogige favoriete die mijne onheilige blikken niet mochten aanschou-

1) Hollander.