is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Cuypers, maar men kan niet ontkennen, dat hare verhoudingen en ruimtevorming ze een eigen taal doen spreken en, als ik een poging mag wagen die taal te vertolken, dan zou ik willen zeggen, dat zij belijdenis doen van een mannelijk en strijdbaar geloof, een geloof evenver van de bondieuserie der gemankeerde koekebakkers, die in hun qualiteit van gothiekelingen onze architectuur onveilig maken, als nauw verwant aan het geharnast credo van eenen Augustinus, die, in eenen tijd als den onzen, slechts in gezetten strijd tegen de intellectuels zijner dagen de genadegave van het geloof kon veroveren en bewaren. In zoovere zijn deze gebouwen te eeren als de oprechte versteeningen van eenen contemporainen geest.

Er is te meer reden waarde te hechten aan deze omstandigheid, omdat ook op ander gebied dan de architectuur, en buiten ons vaderland, analoge verschijnselen vallen waar te nemen.

Indien men, zonder opgewondenheid, de schilderen beeldhouwwerken van de z.g. Beuroner School heeft bezien, dan komt men, geloof ik, tot de^ erkenning, dat zij, als resultaat, niet zoo heel groote waarde bezitten. Ik heb met eerbied en aandacht doorgezien al wat er aan afbeeldingen van hun werk bestaat en daarenboven had ik gelegenheid in Monte Cassino de origineelen te beschouwen. Voluit mooi vind ik geen enkel van