is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetboek van Strafrecht ? Dit begreep ook later Jean Richepin, toen hij zijne Chansons des gueux in het licht

zond.

In Frankrijk breekt elke krachtige golfslag de dijken der vooroordeelen door ; ook wisten deze menschen, dat zoo men tijdelijk den loop hunner gedachten zocht te verhinderen, deze later des te feller zouden grijpen in de dorstende geesten.

III.

Petrarca, zwaaide het wierookvat voor Laura, zijne madonna. Amor heeft zijn boog weggeworpen en zingt litanieën om het hart der „dame" te vermurwen.

In de geometrische tuinen van Versailles. om de achthoekige bassins tusschen een woud van klaterende waterstralen, wandelen de gepoederde hovelingen, zij zuchten op maat, buigen als in een cotillon en knielen op order van den ceremoniemeester met pijl en boog ; zij uiten hunne teedere neigingen in welgesneden redevoeringen met een insinueerende exorde en eene patheö

tische peroratie.

In de achttiende eeuw wordt de liefde natuurlijker, weekelijker in den grond, al neemt ze een air van middeleeuwsche ridderlijkheid aan. De bewegingen worden afgeronder, sierlijker. De galanterie bereikt haar hoogste punt van bloei. Wij hebben den tijd van Watteau