is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)e schrijver die naar immediaat succes streeft, begrijpt dat hij de vrouwen op zijn zij moet hebben zij ezen meestal meer dan de mannen, die hun zaken

hebben en alléén tijd hebben voor het politiek overzicht

van een courant.

Tegenwoordig werkt men op het groote aantal, op e masse en men werkt met massa's boeken. Ieder jaar moet een schrijver een nieuw boek produceeren, zooals de boom ieder jaar nieuwe bladeren geeft; en laat de wind der vergetelheid ze naar alle zijden verstrooien ieder jaar moeten er versche bladzijden worden opengesneden met de spannende nieuwsgierigheid naar het onbekende. Wij danken meestal onze boeken af, zooals wij een cylinder uit de mode afdanken : wij verkoopen ze beide voor een prikje. Vroeger maakte men een paar goede boeken en dan hield men op, omdat men alles wat men in zijn ziel had in die boeken concentreerde. En zoo kwam het dat er schrijvers .reweest zijn, die het een of ander onvergankelijk ding maakten, een boek dat we op den huidigen dag nog verplicht zijn in onze bibliotheek te hebben egenwoordig geeft men niet alleen heele series boeken m het licht, men belooft plechtig, zooals de heer \ an Groeningen, dat men een heele serie zal doen verschijnen. Men maakt zich aan veel beloften schuldig

en men heet daarom veel belovend. Laten we daarom hopen, dat al die belovers op den vastgestelden tij hunne schulden zullen betalen. Ik heb nu pas het onlangs verschenen werk vanjean Rameau gelezenen