is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekkelijk vreemden grove sexueele aardigheden te zeggen, en een vrijer toon te voeren zoodra er geen vrouwen aanwezig zijn. Zulk doen kon mij woedend maken en werd steeds door mij met een honend nietbegrijpen beantwoord. En tevens brandde het mij, dat een, die mijn wegen en gedachten kende, mij daarom een huichelaar zou noemen. Maar mijn afkeer voor zulke grofheden was sterk en oprecht, en ik waardeerde het in inijn Engelsche vrienden dat zij hierin met mij gelijk schenen te gevoelen.

Mijn mededinger, Captain Truant, was hoffelijk en correct in alles, en jegens mij hartelijk en gemakkelijk. Toch kon hij niet geheel verbergen dat hij mij een Italiaan, dat wil zeggen iemand van lager ras en achterlijke beschaving, achtte. Ik begreep dat hij het ongepast en doodjammer zou vinden als een lief, fatsoenlijk, blond Engelsch meisje als Emmy aan een donker buitenlandsch type verslingerd raakte. Ik had wel geld en een graventitel, — maar er zijn ook Japansche, Turksche en Perzische edellieden, daarom nog geen portuur voor een mooi, beschaafd Engelsch meisje.

Zonder eenig gemoedsbezwaar dus, met de kalme Engelsche overtuiging van het goed recht al zijner handelingen, kwam Harry Truant tusschen ons beiden met een solide, gelijkmatige, voortvarende vrijage. En wat mij terstond met smartelijke duidelijkheid in 't