is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek van fotografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wilt ge voortreffelijke platen maken, waar niets op te zeggen valle, neem een drietal verschillige ontwikkelaars, snijd eene plaat waarmede een opname gedaan is, en ontwikkeld ieder deel in een verschillige ontwikkelaar, degene die de beste uitslag levert is ook het best geschikt voor uw merk platen.

Er worden hedendaags verscheidene ontwikkelaars in den handel gebracht onder vreemdsoortige, holklinkende namen, sommige zijn goede, allen zijn samengesteld uit eene algeleidde wijze der bovenstaande baden.

Een laatste wenk nog : de baden moeten bij middel van gedistileerd water bereid worden. Het zuiverste regenwater houdt vreemde zouten op die de scheikundige stoffen tegenwerken, hunne werking vernietigen oi' zich op de platen neerzetten.

IX. — Fouten aan het negatief en manier om ze te voorkomen of verhelpen.

i. Het beeld verschijnt niet, de emulsie wordt geel.

Het bad is totaal uitgeput of uwe platen dulden geene oogenblikopnamen; het weder, gedurende de oogenblikopname, was niet helder genoeg, bezorg u een ander bad of gevoeliger platen ; werk liefst met een bad uitsluitend samengesteld voor oogenblikopnamen.

Ontbreekt er iets aan uwen momentsluiter ?

Heeft de lens wel het daglicht gezien, in het duwen op het ontblootingsknopje van uwen detectief ?

Vergeet niet van langer als gewoonlijk te ontblooten bij opnamen met diaphragmas. Doe nooit oogenblikopnamen, met niet uiterst gevoelige platen, als de diepte der opname een klein diaphragma vergt.