is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten inzenden. Hevig valt zijn boek verouderde meeningen en systemen aan, herziening der didactiek vraagt het langs de geheele linie, geen zweem van onzekerheid laat het blijken in zijn doelstelling.

De vertaler heeft getracht, een meer algemeene strekking aan de voorstellen te geven, door ze, waar mogelijk, onafhankelijk te maken van de sekse. Doch overigens heeft hij zich zorgvuldig onthouden van eenige besnoeiing der ideeën, ook daar, waar hij ze niet tot de zijne kon maken; te sympathiek voelde hem bij de bewerking de luchtstroom aan, die de nevels van sleur en traditie poogt weg te drijven.

F. J. y. d. M.

Amsterdam, Augustus 1906.