is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere gebeurtenis, waardoor de verplichting tot aangifte ontstaat, op of na dien dag plaats heeft. x)

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Alt-Aussee, den 248ten Mei 1897.

EMMA.

De Minister van Financiën,

sprenger van e y k.

Uitgegeven den tweeden Juni 1897.

De Minister van Justitie,

van der kaay.

BESLUIT van den 15den Februari 1898, (Staatsblad n°. 53), houdende bepaling van den dag waarop de wet van den 24sten Mei 1897 (Staatsblad n°. 154), zooals zij is gewijzigd door de wet van den 29s<e" Januari 1898 (Staatsblad n°. 35), in werking treedt.

In naam van Hare majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk;

Op de voordracht van den Minister van Financiën van den 12den Februari 1898, n°. 40, Registratie;

') Bij het hierna volgende Besluit van 15 Februari 1898 (S/W. n°. 53) is de inwerkingtreding vastgesteld op 1 April 1898.