is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusii" weg on ongemerkt neemt galenus nota van den inhoud. Het uiterlijk van den inhoud van een voor het venster staande medicijnflesch geeft hem een verdere aanwijzing. Hij weet uit een en ander niet alleen af te leiden wat den patiënt scheelt, maar ook welke ziekte deze zelf meent te hebben. Hij roemt zijn eigen geluk, dat hij de verschijnselen, welke zich hebben voorgedaan, weet aan te geven, en glaucon, die alleen ziet, dat galenus den pols van zyn patiënt voelt, „heeft sedert dien tijd", getuigt de verhaler met ingenomenheid, „van mij en van de geneeskunst een hoog denkbeeld".

galenus, die te Pergamon geboren werd (131 n. Chr.), en te Rome ten tijde van marcus aurelius, commodus en pertinax leefde, ontving oorspronkelijk een philosofische opleiding. Een droom, vertelt hij zelf, deed hem besluiten geneesheer te worden. Hij kon zich van de philosofische beschouwingen uit zijn eerste opleiding ook in zijn medische geschriften niet los maken, en de door hem gebruikte philosofische terminologie maakt dan ook dikwijls zijn geschriften moeilijk verstaanbaar. Hij werkte hippokrates' qualiteitenleer der geneesmiddelen tot een quantiteitenleer uit. Met behoud der eigenschapsopgaven koud, warm, droog en vochtig maakte hij den graad, waarin de eigenschappen in de geneesmiddelen voorkwamen, tot grondslag van een nieuwe leer.

\ an galenus tot den Middeleeuwschen Nederlander jacoh van maeklant is wat de tydsafstand betreft een hcele sprong. Korter dan ergens elders vindt men in het 10de boek der „Naturen Bloeme" (van ca 1268) opgegeven wat onder de graden wordt verstaan.