is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H a 111 b u r g:. (Kammereirechn. ed. K. Koppmann 1869 ff.).

U G ||

_ ,~ ^ i t\ De Ad censum de Pro

Redditus et « £ Pro censu j De censu , . ... ... , ... ... . ... ...

^•S S , , Anno. i hereditatibus hereditatibus ; hereditatibus

Hura. cS o empto. redempto. .

prosecutis. prosecutis. ademptis.

i | !

1350 111« 48® 14G1 192 « i 1) Hierbij 80 « voor het

1QS 1 e 1463 344 pandbezit van een hof in

So 83 0 2 i 83 6 (3 2 3 1405 i 48« Altenbruch.

1370 114 3 0 0 1407 j 144 SC 3(3 3 200« aan koninit

1375 139 7 1408 088 98 18 4»

1380 147 11 48 1409 42 _ ken geleend. Terugbetaald

1390 379 1,487® 132 1470 240 39 5 u70

1400 204 9 80 18(3 0 1471 37 1

1472 30 9 3) Voor tijdelijk pand-

Hiaat tot 1401. 1473 44 5 bezit in Ellerau.

1474 108 9 12 , „onn

14G1 491 10 3,6 °/Q 192 168 1475 80 12 14 4) 1800 <* geleend aan

1465 i 606 16 2,5 152 ') 150 147G 4 9 de stad E,,nbeck*

1470 | 760 12 3,6 3,200 *) 156 1477 5 5 ? 5) Van 1486at verschij-

1475 | 155 10 2, i 64 ) 372 1478 120 5 5 nen de inkomsten van kra-

1480 *92 14 4 1,2544) 48 1479 192 10 5 men en huizen bij de hop-

1485 855 10 3,4 1,446 1480 12 9 markt en de vischraarkt,

1490 879 2 °) 5,3 588 1481 9 5 die in de rekeningen in

1495 799 26) 3,6 384 1482 264 6 1 deze post soins wel, soms

1483 90 5 5 niet meegerekend zijn,

1484 1,780 0 17 \ maar in 't laatste geval

1485 240 0 17 48 • door mij erbij opgeteld 1480 2,100 2 1 i zijn.

1487 395 4 0 97 12 0 .

1488 184 240 6) ln de 'ekemngen 1491 10 " 1,447 ^ 2 & maar er 's

1493 139 C'»8 "ff van een leening-

1494 120 rente b«Bevoegd. In de

1495 I 100 i 72 tusschenliggendejaren ko-

1499 i 270 " men t'eze Posten n*et voor-