is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschrijving van Nijmegen in A. J. van der Aa, Aardrijksk.

Woordenb. der Nederlanden, 1846, D. VIII, blz. 215. Kelder, W. J. De stad Nijmegen en hare omstreken, geschiedkundig en plaatselijk beschreven. Nijm. 1854,12°. Klappert, H. J. De stad Nijmegen en hare omstreken, geschiedkundig en plaatselijk beschreven, voorzien van een uitslaande kaart, voorstellende de platte grond van Nijmegen, Nijm. z. j. 12".

Opnieuw herzien en vermeerderd, Nym.z.j. 12°.

Een wandeling door Nijmegen. Volksalmanak der Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 1860.

Havard, H. La Hollande pittoresque, ch. XIX, Nimègue, 1876. Feenstra, Jr. P. Noviomagum Redivivum. Eigen Haard, 1884, N°. 43.

Banning, H. A. Naar Nijmegen, Katholieke Illustratie. 6e jaargang.

Rombout, J. (J. R. van der Lans.) Nieuw Nijmegen, Kath.

Illustr. 22' jaargang.

Staats Evers, J. W. Nijmegen beschreven. Arnh. 1891. 8°. Blomfïeld, R. Nymegen; an old town in Holland. The

English illustrated Magazine, July 1891.

Haar Bzn., B. ter, Wandelingen door Nijmegen. Nijmeegsch

Weekblad, 8 Maart 1892 tot 1 Nov. 1898.

Schevichaven, H. D. J. van, Oud Nijmegens straten, markten, pleinen, open ruimten en wandelplaatsen. Nijm. 1896. 8°.

Minnaert, G. D. Nijmegen en omstreken. Tijdschrift van het

Willemsfonds. Gent, 1901. 8'' afl.

Goris, L. De laudibus Noviomagi, urbis Gelriae ducatus primariae, a°. 1630.

Bij raadsbcsl. van 15 Sept. 1630 ontving Goris f 50, voor de dedicatie en presentatie van dit hendekasyllabura. Het komt voor in zijn Farragn Carminum abortivorum, p. 4. Met de vertaling door den organist Wijnand van Westen is het opgenomen in Smetius'Chronyck, bl. 155 en 161, en met een vertaling van E. J. B. Schonck, achter In de Betouw's uitgave der Chronyk blz. 275 en 286.

Haps, P. van, Lof ter eeren van de stadt Nieumegen. Hier is by-ghevoecht den Nieumeegschen Maeghdenkrans. Nieum. 1646, 4°. 32 blz.