is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bergh, L. Ph. C. van den, Nalezing op de Kronijck [1266— 1604]. Nijmeegsche Bijzonderheden 1881.

Lummel, A. B. van, Noviomagum, Herinneringen van Nijmegens geschiedenis. Nijm. (1883) 8".

Kuffeler, J. I. F. van der Meer van, Varia uit de geschiedenis van Nijmegen. Overgedrukt uit de Gelderlander, 1895.

[Betouw, J. in de], Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en chronyck van Nijmegen en vervattende eenige der aldaar vermelde voortreffelijke vrijheden en voorrechten, door de Roomsch Keiseren en Koningen, mitsgaders heeren, graaven, hertogen, enz. aan de stad en burgerije van Nijmegen verleend: met een lyst van handvesten en gunstbrieven door de Frankische Koningen en Roomsch Keiseren gegeeven op den Burg op het Valkhof te Nijmegen; en van eenige aldaar voorgevallene en door hun verhandelde zaaken. Nijm. z. j. 8°.

[ ] Vervolg der handvesten van Nijmegen,

en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den Blok ontdekt; met een bijvoegsel betrekkelijk tot de convents- of algemeene landdagen door de Frankische Koningen en door de Duitsche Keiseren gehouden te Nijmegen. Nijm. 1789, 8°.

[ ] Annales Noviomagi oppidi olim Bata-

vorum, hodie primarie Gelrorum civitatis. Noviom. 1790,8°.

[ ] Byvoegsel [van 1420—1592] tot de

Annales en chronijk van Nijmegen, uit de Rekenboeken en Guedesdagboeken. N\jm. 1792. 8'.

Schevichaven, H. D. J. van, Vraagstukken uit de geschiedenis van Nijmegen's voortijd, Bijdr. en meded. van „Gelre". D. IX.

[Bergh, L. Ph. C. van den], Iets over Nijmegen vóór de verpanding aan Gelderland. Nijm. 1840. 8".

Schevichaven, H. D. J. van, Nijmegen in de latere middeleeuwen. Penschetsen. D. II.

Goeyaerts, D. Twee reiffereynen van Nymmeghen. Bijdragen en „Meded. van „Gelre" D. IV.

Op de gevangenname door de Nijmegenaars van Frederik van IJselstein

en Willem van Boxmeer, zonen van Willem van Egmond, 21 April 1478.

Schevichaven, H. D. J. van, Een paar bladzijden uit het