is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waerschouwing. (Verbod aan schippers om tusschen Tielen Schenkenschans koorn uit een ander schip in hun schip over te nemen, 1 April 1698). Nym. 1698, in plano.

Ordonnantie waer na den keurmeester en afslager van de vis, als cabellauw, schelvis, both, spiering, zalm, tong, elft, garnaat en allerhande zoorte van rivier-vis, door vreemden, geene borgeren of inwoonderen zynde, van buyten wordende ingebragt, en voorts een ygelyk, die zulks mogte aangaan; zig stiptelyk zal hebben te reguleeren: gearresteert by borgermeesteren, schepenen en raaden der stad Nymegen. (9 Febr. 1724). Nym. z. j. 14 blz.

Ampliatie en interpretatie van de bovenst, ordonnantie. (27 Dec. 1769). Nym. 1770 1 vel fol.

Ordonnantie op 't reynighen der straten door de regeering van Nymegen uitgevaardigd. (14 Maart) Nym. 1703, 4". 8 blz.

°P het reynigen van de straaten der stad Nymegen (31 Jan. 1737) z. j. of pl. 4 blz. gr. 4°.

omtrent de straaten der stad Nymegen. Nym.

1755, 4°.

omtrent de reiniging der straaten, 5 Maart 1755

en Junij 1777.

Ordonnantie tegens het hollen en sterk ryden, met koetzen, kaleszen, chaizen, karren en paarden binnen de stad Nymegen (5 Maart 1727). Nym. 1727, 4°. 2 blz.

Dezelfde. Een groot vel folio.

Rooster van de politie op het brood binnen de stad Nymegen, waar na de politie soo op de rog als taruw sal verhoogd en vermindert worden, t'elkens met vyftien stuyver (24 Juny 1733) Nym. een vel folio. Daar aan gehecht: Notificatie (betr. het halen van een biljet (zoogenaamde pas) wanneer men koren wil doen malen. Nym. 1733, een vel folio.

Waarschouwing aan alle vreemde Joden binnen de stad Nymegen en andere welke vreemde Joden binnen de stad Nymegen logeren (27 july 1743), in plano.

Extract uyt het raad signaat der stad Nymegen over den jare 1744. Sabbathi, den 15 February 1744. Memorie ofte lyste wat de beurt-schipperen van deze stadt op Rotterdam varende, van een vry- of groot-borger van de