is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagenoemde goederen voor vragt genieten. Nym. 1745, 4°. 12 blz.

Ordonnantie gearresteert 24 Sept. 1745, op 't nieuw aangelegde post-vheer tussen Nymegen en Venlo. Nym. 1745.

Kesolutie rakende het burger-worden in andere steden. (27 Sept. 1747) 4". een blz.

Placcaet van den ophef van den 50e penning of het doen eener liberale gifte, tot afweeringe van den vyand gearresteert (25 Nov. 1747). Nym. z. j. fol.

Extract uyt het raad signaat der stad Nymegen, over den jaare 1748 (Jovis, den 23 May 1748. Ampliatie en reformatie van den kleermakers' ambtsbrief). 4°. 16 blz.

Reglement en ordre waar na de voerluyden der stadt Nymegen in het vorderen en ontfangen van wagen-vrachten, koetzen, phaetons, verleenen van voorspan-paarden aan couriers als anders, hun zullen moeten reguleren. Gearresteert en vastgestelt by borgermeesteren, schepenen en raaden der stadt Nymegen. Nym. 1749, 4°. 26 blz.

Vragt-lyste voor het voerlieden-gild der stad Nymegen; of ordonnantie, gearresteerd by borgermeesteren, schepenen en raaden der stadt Nymegen, waar naar de respectieve voerlieden zich, in het vorderen van vragtloon, praeciselyk zullen hebben te reguleren. Nym. 1787, 4". 34 blz.

Lyst van brieven die aan het Nymeegsche post-comptoir gefranqueert moeten worden. Nym. 1755, 4°.

Statuit rakende de gratificatiën tussen egte-lieden; gearresteert by borgermeesteren, schepenen en raden, samt gemeensluiden der stad Nymegen. Nym. 1755, 4°. 4 blz.

Ordonnantie waar naar de wykmeesteren en voorts een iegelyk die sulks aangaan mag, zig stiptelyk sullen hebben te reguleren (12 juny 1755). Gevolgd van den Naamlyst der wykmeesteren by borgermeesteren, schepenen en raden der stad Nymegen op den 12 juny 1755 respectivelyk aangesteld, derzelver booden en woon-plaatsen. Nym. 1755. 4°. 4 blz.

Ordonnantie op het houden der jaarlykze beesten-markten binnen de stad Nymegen. Nym. 1762, 4°. 10 blz.

Publicatie tegens het boomen-schenden (27 January 1764) Nym. 1764.