is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreffende de verlenging van den spoorweg (Amsterdam) Arnhem—Nijmegen langs den linker Rijnoever naar Keulen (dd. 29 Dec. 1843). f.

Semltz, J. W. Einige Ansichten über die bestehenden und projectirten Nieder-reinischen Eisenbahnen und die Köln—Nimwegener Eisenbahn. Köln, 1844, 8°. 16 blz.

Acte der Concessie aan de Nijmeegsche Spoorweg Associatie van Arnhem over Nijmegen tot Veghel of tot 's Hertogenbosch, dd. 11 April 1846, 8".

Fynje, H. F. Beschouwingen over den toestand van Nederland in betrekking tot zijnen handel, landbouw en nijverheid. Utr. 1849, 8°.

Betreff. een spoorweg Nijmegen—'s Hertogenbosch.

Rütter, G. Das Project der Eisenbahn-Anlage von Crefeld über Kempen, Geldern, Goch und Cleve nach Nymegen, nebst 3 Karten, Cleve, 1854, 8".

Blanchemanche, P. & C°. Zuid-Nederlandsche Spoorwegen. Ontwerp van een spoorwegnet in verband met de belangen van den handel en van de nijverheid in Nederland. Memorie van toelichting gevoegd bij de aanvraag tot concessie. Maastricht, 1859, 8°. (Spoorwegbruggen by Arnhem en Nijmegen).

Met aanmerkingen van een Oud soldaat, F. J. Stieltjens. enz.

De Spoorweg Arnhem—Nijmegen en zijn naaste gevolgen voor het spoorwegverkeer in Nederland, z. j. gr. 8°. met kaart.

Memorie betreffende den geprojecteerden spoorweg Arnhem— Nijmegen tot aan de Pruissische grenzen, waarvoor concessie is aangevraagd. Nijm. 1861, 8°.

Hallo, J. F. Mededeeling nopens den te Nijmegen zeer verlangden spoorweg. Nijm. 1862, 8°.

[ — ] Mededeeling nopens de [te vormen] maatschappij van grondeigenaren te Nijmegen, voor den spoorweg van daar naar Cleve. Nijm. [1862], 8°.

Eerste vervolg der mededeeling nopens den te

Nijmegen zeer verlangden spoorweg. Nijm. 1862, 8°.