is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l'nclttsi (G-. F.), Cursus der Institutionen. 3 Bde. 4°, 3° Aufl., bes. vou A. Ruüokff. Leip/.ig 1853, 5 L. 8°.

1)1. I ook o. tl. t.: Gesctiiclito des Hechts bey dom röinisclieu Volk.

1'liclltll ((! Koiio Fistkdu.), Kleine civilistische Schriften. Ges. unil lierausgeg. von Au. Auo. Fkiedr. Rujjoiiff. Leipzig 1851. 8°.

I'liclltil (G. F.), k ritik von Georg Beseler's Volksrecht und Juristenrecht. Berlin 1814. 8°.

Plinten — Eenige — uit het Ontwerp van een wetboek van strafregt voor het Kon. der Ned, beschouwd in verband niet strafregt en strafwetgeving. Utrecht 1817. 8°.

PyfffIWil (Osc.), Du Sénat en France et dans les Pays-Bas. Avec préf. sur le Sénat en Belgique par .1. van den Heuvel. Bruxelles 1892. 8°.

Pytterseil Tz. (II.), Door een rooden draad verbonden. Armverzorging. Emigratie. Suriname. Den Haag 1892. 8°.

((iiiu-k (H. P. G.), Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren. Amsterdam 1899. 8°.

QliacK (H. 1\ G.), Studiën op sociaal gebied. Nieuwe uitg. Haarlem z. j. 8°.

((llillies vail Uftord (H. G.), Proeve eener beschouwing over de gemeente als burgerlijk persoon. Leiden 1818. S3.

<litïirles vuil Uffoi'tl (J. II. J.), Algemeene maatregelen van inwendig bestuur. 'sGravenhage 1881. 8°.

((uiirles van I Hord (J. K. W.), Indrukken van Java medegebragt. 's Gravenhage 1862. 8°. A. G.

Uncstinn — La — de la dette hollandaise mise ii la portee des entants. [Par .1 os. MEnus-VANDEitMAELBN.] 2° éd. Bruxelles 1S3S. 8°.

((nestion sociale. Le sublime ou le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être. Par D. P. Paris etc. 1870. 8°.

<tll«stioils for a reformed parliainent. [Essays by Frank Hauuison 11 'li., Qoufk. I.ushington a. o.] London 18G7. 8°.

K;isiiI — De stedelijke — en de burgerij van Amsterdam; eene opwekking aan de stemgeregtigde burgers. Amsterdam 1817. 8°.

liililij (C. J. van), Mijn afscheid van den Soc.-Oemocr. Boud. Den Haas 18SÜ. 8\

Kachel (J ), Die Pensionsinstitute der Eisenbahn-Gesellsehaften. Berlin 1878. 8°.

ltillloi (Jfan), Compte-rendu succiuct sur les principales iunovations introduit es par le nouveau code de connnerce du royauine de Koumanie. Bucarest 18S8. 8°.

Rae (Jüun), Life of Adam Smith. London etc. 1895. 8°.