is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lone (YVII.1. j iieob. Wolfe), Essay 011 the ueccssity of iinprovins our national forces. New York 1S19. 8°.

roilllier (0. B. M.), Lo droit ei vil francais, suivaut l'ordre du Code lermine par Dubanton. 3°, 4", le éd. 19 torn. Bruxelles 1820—35. 8®.'

loullier (C. B. M.), Le droit civil francais, suivaut l'ordre du Code termine par Dubanton. 5" éd. 22 toni. Bruxelles 1824—37. 8°. '

Toullier, Le droit civil francais, suivaut l'ordre du Code, ouvra^e dans lequel on a rcuui la théorie ü la pratique. Nouv. éd., augm. en Belgique. 8 torn. Bruxelles etc. 1845—52. 8°.

rourmeilte (Hv.), Kt ude surle ionctionnement des institutions d'épargne et de prévoyance. 3° éd. Paris 1895. 8°.

Travailleur Jb., I)e Nederlandsche Staat als werkgever of van Delft naar de Hembrug. Een blik op verschillende toestanden en verhoudingen aan Rijksinrichtingen te Delft, en/,. Delft 1896. 8°.

Treildelenburg' (Aü.), Naturrecht auf dem Grunde der Ethik 2* Aufl Leipzig 1868. 8°.

Trcub (M. W. t.), Een drietal hoofdstukken uit de geschiedenis der staathuishoudkunde. Haarlem 1899. 8°.

Treub (M. W. F.), Het ontwerp van wet tot herziening der belasting op het personeel beoordeeld. Haarlem 1895. 8®.

Ireul) (M. W. 1'.), De radicalen tegenover de sociaal-democratische partij in Nederland. Voordr. Amsterdam 1891. 8°.

Froelstra (J.), Handleiding voor de ten uitvoerlegging vau vonnissen sake,i betreffende de iiivoerrechten en accijnzen. 4« dr. Leeuwarden 1884. 8 .

Troelstra (J.), Volledige handleiding voor 't werk der herzieningen en ambtshalve opnemingen, betreffende de vier eerste grondslagen der personeele belasting, met opgaven enz. Leeuwarden 1869. 8°.

Troelstra (M. P.), Handboek voor ambtenaren bij 'sKijks belastingen en voor branders, distillateurs, brouwers e. a. Bevattende eene nauwkeurige omschrijving van do overtredingen der wetten op het gedistilleerd, op .iet bier en den azijn, enz. Leeuwarden 1873. 8°.

Troelstra (M. P.), De nieuwe cursus. 4 dln. (2 bdn.) Leeuwarden 1878. 8°

Troelstra (M. P.), Nieuwe cursus. Suiker. Wet vau 29 Jan 1897 (Stbl. 63), verz. n». 33. Bergen op. Zoom 1897. 8°.

Troonrede — Eene — en een ontwerp-antwoord. 1845. Amsterdam

lOTl). O .

Troploilff, Commentaire du mandat. fid. augm. en Belgique nar A. Delfbecque. Bruxelles etc. 1847. gr. 8®.

Troplon*, Commentaire sur la prescription. Éd. augm. en Belgique par A. Delebecque. Bruxelles 1843. gr. 8°.