is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want iTTtTx$io-j kvTixTu was geen gewone uitdrukking voor een lijkmaal. De zegswijze deed meer denken aan het ook hem zeker wel bekende verzorgen van den doode met spijs en drank dan aan een vspilsnrysv. Om die reden meende de glossator den zin van de opmerking, dat „deze gewoonte voor vele Joden een oorzaak van gebrek is", te moeten verduidelijken met de woorden: „3ii Tb hTl^ 0$x

Intusschen mag de uitwijding over het doodenoffer of de doodenverzorging bij Israël ons het doel niet uit het oog doen varliezen. De bewijsplaatsen voor bekendheid met doodenverzorging zijn weinige in aantal. Op hot betrekkelijk ver gevorderd standpunt, dat de Israëlietische godsdienst in de ontwikkeling reeds inneemt, wekt dit trouwens geen bevreemding. Maar hoe sober het resultaat dan ook moge zijn, Israël heeft zijn dooden voorzien van spijs en drank en zeker ook van andere benoodigdlieden. Deze gewoonte is het oude doodenoffer in afgesleten vorm. En hiermede is liet laatste element aanwezig, dat nog ontbrak, om uit de resten van animistisch leven bij Israël aanwezig de gevolgtrekking te maken, d.it zij de gegexen verklaring van den oorsprong van liet doodenvasten niet slechts niet weerspreken, maar in alle opzichten aanbevelen.

§ 6. Besluit.

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de oorspronkelijke reden voor het vasten na een sterfgeval niet rechtstreeks toepasselijk is op de voorbeelden van dooden-