is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Meg. 1 : B luidt : pma prwa «h paipa noNü 's Sr D':V3N^ m:nai ;v:ynai nscro, d. i. : „Hoewel het [van het lezen der Esterrol] heet: men mag het vroeger, maar niet later doen, geoorloofd is rouwbedrijf en vasten en het geven van geschenken aan de armen." En T. Meg. 1 : 6 zegt R. Elasar b. R. Josë, die het had van R. Zacharja: „Men leest haar (d. i. de rol) niet in Adar II, want geen der voorschriften in zwang in Adar II geldt voor Adar I behalve rouwbedrijf en vasten, die in beide gebruikelijk zijn (jvjym iscna pn nm mapm:»)" Ter verduidelijking brengen wij in herinnering, dat M. Meg. 1 : 3 wordt gezegd, dat ommuurde steden Ester lezen op den 15den, vlekken en open plaatsen op den 14den Adar, dat de dorpsbewoners, indien 14 Adar niet op een Maandag of Donderdag valt. de rol mogen lezen op den onmiddellijk voorafgaanden .,dag der samenkomst", d. i. den 2den of 5den dag der week. Immers men gaat van de onderstelling uit, dat op beide genoemde dagen de dorpsbewoners altijd in de steden kwamen o. a. voor het lezen der Thora, vg. blz. 274. M. Meg. 1 : 3 zegt dus, dat bedoeld lezen wel vóór den 14den (of den 15den) Adar mag plaats hebben, maar niet daarna. Maar op welken tijd heeft nu de bepaling omtrent ,,rouwbedrijf. vasten en geschenken geven aan de armen" betrekking, op den voorafgaanden synagogedag of op de purimdagen zelf"? Het 2de lid der zin vormt een tegenstelling inet het eerste, maar wil het vers nu zeggen, dat, hoewel een deel der feestviering, t. w. de lezing van Ester vervroegd wordt, rouwbedrijf, enz. op de eigenlijke feestdagen geoorloofd is, of wordt hier bedoeld, dat men in weerwil van het lezen der Esterrol, op den voorafgaanden synagogedag mag rouwen, enz. ;' Eén van tweeën dus: hier is sprake van vasten op den 2den of 5den weekdag vóór Purim, of van rouwbedrijf op Purim.

Wij kunnen beginnen met vast te stellen, dat hier niet gedacht mag worden aan private vasten, aan onthouding, naar