is toegevoegd aan uw favorieten.

Koning Svend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een oogenblik stilte.

Svend (overluid tot zich zelf).

Thans geldt scherp tegen scherp. Het zij beslist.

Houdt u bereid en kiest uw felsten kling.

Kome wat wil dit zal het einde zijn.

Ik ben bereid!

Toenemende beweging.

Stemmen. Hoed u voor strijd! Geen strijd!

Svend. Zwijgt stil! — Geen strijd? Berecht men koon'gen hier?

Thorbeer. O koning! Een simpel woord

Stemmen. Laat hèm spreken! Laat Thorbeer spreken!

Svend. Het zij.

Thorbeer. Heer, misken deze mannen niet. Geen vrees, maar liefde voor uw huis deed hen strijd ontraden!

Stemmen. Ja! ja! Ga voort!

Thorbeer. Beheersch u! Denemarken zal zich storten in eigen zwaard naar uw woord, en gij speelt roek'loos spel als een die toornig over tegenslag zijn eigen leven inzet op een laatste kans. Knud's macht evenaart de uwe en hertog Waldemar verbond hij zich door zijn zuster. Ha, ik begrijp, dat gij hen trots te lijf wilt; wij kennen 't vurig koningsbloed van Emund en van u! Maar bij God, beraad u. De kans noodt uw tegenspeler! Bereid u voor ten strijd! Versterk u daaglijks! Thans waagdet gij een koningsleven in een dag.

Svend. Ik zal mij beraden. De tijd eischt, dat er iets geschiede. Gaat allen thans en zwijgt. Verwacht uw tijd.

Op een wenk van Svend verlaten allen het vertrek. De zaal is schemerig geworden. Svend daalt van den troon en toeft peinzend in het licht van een der boogvensters. Liudgard treedt binnen.

Liudgard.

'k Breng goede tijding zelve Doch.... deert u iets?

Svend.

Neen, neen! Zeg

Liudgard.

Waarlijk Svend?

Svend.

Waarlijk ! Zeg mij....

Liudgard.

Ik wilde zelve 't melden. Goed bericht Brengt heil wie 't boodschapt. Zang en spel vervulle Dees avond u het hart met nieuw geluk:

Twee vreemde zangers vroegen u gehoor.

'k Verleende 't reeds.

Svend (in een plotse opwelling).

Zelf kwaamt ge ? O, vergun...