is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Aanteekeningen in. het Missale.

HOOFDSTUK i.

Die van Aalst worden vrijgesteld van den kerkgang naar de moederkerk van Wijk en bekomen vergunning in hunne eigene kapel hunne godsdienstplichten te vervullen.

Ju de alleroudste lijden waren de ingezetenen van Aalst in de Bommelerwaard verplicht te Wijk ter kerke te gaan. J. van Oudenhoven t. a. p. blz. 20 deelt dienaangaande het volgende mede:

t Is mede een oude traditie, dat die van Aelsteertijdts tot W>ck luieren kerekgangh gehadt hebben. Soo dat gheweest is, soo is het gheweest, als daer eerst eenige huysen op de hooghten ghebouwt wierden ende de riviere de Maes noch onbedijekt lagh ; want bet is wel geloofielijck, dat tot Wvck. daer het eerste huys voor een wijck voor het opwater ghebouwt wierde, wel de hooghste ende bequaemste plaetsom te bebouwen geweest zy ende daerom oock eerst met huysen bebouwt ende dat daer mede de eerste kereke ghebouwt zy ende dat dese kerek niet alleen de kerek van Wyck gheweest zy, maer dat alle huysen, die daernae op de hooghten by dese Riviere ghebouwt wierden, onder desen kerekvanek behoort hebben tot dat de plaetsen ghesepareert zijn ende elcke plaets sijn kerek ghekreghen heeft. Ende soo kan het wel gheweest zijn, dat Aelst langhst onder desen kerekvanek ghehoort ende laetst sijn eygen kerek ghekreghen heeft.