is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onrechte komt deze, in plaats van als Spiering van Veen,

op de lijst van schepenen, voorkomende in de nieuwe uit- «»

gaaf van Oudenhoven's Beschrijving van Heusden een paar maal voor onder den naam Spiering van Wel.

V. Arent Spiering van Aalburg werd 1 Mei 1480 voor zijn leven beleend met de ambachtsheerlijkheid Herpt; een jaar later verkreeg hij verscheidene goederen te Herpt van zijn oom van moederszijde Klaas Spiering van Aalburg. Hij was schepen te Heusden in 1482 en 1492 en overleed in 1494.

Na zijn dood werd de heerlijkheid Herpt verkocht aan Mr.

Arent Beuckelaer, mede ten behoeve van diens zoon Godschalk.

De naam van Arents vrouw is onbekend. Blijkens de zeer uitgesleten grafzeik van hun eenigen zoon vertoonde haar wapen drie palen en een schildhoofd, beladen met drie bollen. Die zoon was:

I. Hugo Spiering van Aalburg. Bij het overlijden zijns vaders was hij nog onmondig, zoodat op 26 Dec. 1495 /ijn oom Klaas namens hem hulde, eed en manschap deed wegens de leengoederen te Herpt, het Hengstveld te Wijk en de 10 morgen te Genderen. Later was bij burgemeester van Heusden (1526) en vervolgens, na den dood van Willem van Haestrecht, drossaard en dijkgraaf van stad en lande van Heusden. In 1549, na den dood van Godschalk Beuckelaer,

kocht hij weder de ambachtsheerlijkheid Herpt. Hij trouwde met Catharina de Bever, uit het Meyerijsche geslacht van dien naam, dochter van Hector de Bever en Catharina van Gerwen. In 1517 was zij reeds overleden. Hij hertrouwde met Josina van Vliet, dochter van Jan van Woerden van §

Vliet, kastelein op het slot te üudewater. en Krmgard van Meaux van Vorsselaer. Hij overleed kinderloos in 1559 of'60 en werd met zijne tweede vrouw in de kerk te Heusden begraven. De zerk, die eenmaal hun graf dekte en waarop zij beiden waren afgebeeld, met vier kwartierwapens, ligt