is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die een dochter genoemd wordt van Paul en Marie de Poplimont.

Hun zoon was:

VI. Jacques Spierinj van Well, Heer van la Cauchie, die trouwde met Marguerite de Tenremonde, dochter van Philippc de Tenremonde en Catherine de Bercus. Volgens Goethals 1) zou hij kapitein zijn geweest en zou zijne weduwe hertrouwd zijn met Claude de Beauffort, ridder, baron van Graincourt. Uit haar eerste huwelijk zou zij, volgens het handschrift van Baron van Spaen. een zoon Jacques Spüring van Well hebben gehad, die zijn vader als Heer van la Cauchie, enz. opvolgde.

's HERTOGENBOSSCHE TAK.

Zijn reeds onze genealogische fragmenten van de familiën Spiering van Aalburg en Spiering van Well verre van volledig, in nog veel mindere mate is dit het geval met het hieronder volgend overzicht van het geslacht Spiering, dat verscheidene regenten aan 's Hertogenbosch heeft geschonken, loch zou vermoedelijk juist van dit geslacht de geschiedenis het best kunnen worden opgespoord. Het bezwaar, dat voor de beide andere genoemde takken gelegen is in het ontbreken van de noodige gegevens, tengevolge van den brand van het stadhuis te Heusden in 1574, geldt hier niet, en een onderzoek in de registers der Bossche schepenbank zou waarschijnlijk de genealogie van het hier bedoelde geslacht tot een vrij hoogen graad van volledigheid kunnen opvoeren. Voor ons overzicht hebben wij slechts gebruik kunnen maken van aanteekeningen uit een, in verhouding tot. hetgeen aanwezig is, beperkt aantal dier registers, met name uit het laatst der 14de en uit de eerste helft der 16de eeuw.

1) In zijn — zooals bekend is, weinig betrouwbaren — Dictionnaire gcnéalogique et hcraldique de Belgique, I, blz. 211.