is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gegeven in de jhare unsses Heeren duisent vijffhundert ende soventijne des Dinxdags nae sancte Benedictus in der vasten.

Afschrift (Inv. N°. 94), op papier, gewaarmerkt door den schulte van Meppel P. H. Schickhart (1638—1675). Het oorspronkelijk was voorzien van 't zegel van B. v. M. in groene was.

11. 1518, Mei 4.

Bernt van Munster heer te Ruynen knape verklaart Helmich Polmans, na doode zijns vaders Symon Polmans, te hebben beleend met de 3 erven c. a. in zijne heerlijkheid: den Nyenhoff, Ludderinge en Habeldinge c. a., en hulde van hem te hebben ontvangen.

Met vermelding als leenmannen van Reynolt de Yoss van Steynwick, Johan [ ] en Egbert Wanynge.

Gegeven in den jaer unses Heren duysent vyffhundert achtyene des erstenn daichs na Inuentionis Crucis.

Afschrift (c. 1540) (Inv. N°. 5), op papier.

12. 1548, October 21.

Henrick van Munster heer te Ruenen verklaart Johan Ouinck, als momber van den minderjarigen Symon Polman, na doode van Symon's vader Anthonius Polman, tegen vol heergewaad te hebben beleend met de 3 erven in zijne heerlijkheid: den Nyenhof, Ludderinge en Habeldinge c. a., en hulde van hem te hebben ontvangen.

Met vermelding als leenmannen van Rolof van den Cloester Reyntsz. en Johan Kolle.

Gegeven in den jaren onss Heren XVC ende XLVIII den XXIden Octobris.

Minute (?) (Inv. N°. 53), op papier.

13. 1550, April 14 of Augustus 11.

Hinrick van Munster heer te Ruenen verklaart Caspar van Scheele, na doode zijner moeder juffer Anna van Weluelde anders genaamd van Scheele, te hebben beleend met de goederen, door hare voorvaderen van hem en de heerlijkheid Ruenen in leen gehouden: den hof te Weluelde, 't goed thor Beke, de Lutke Hulscher, Sterkesloe, 'thuis thor Haer en dat Velthues.

Met vermelding als leenmannen van Rolof van den Clof.ster en Johan Ouinck.