is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36. „N°. 3. Dalen, Oosterhesselen. Van executiën en distrac„tiën. I8f03". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorende aan ingezetenen van het schultambt, gedagteekend d.d. 10 September 1804 en 14 Juli 1808 en geregistreerd door den schulte op 20 September 1804 en 16 Juli 1808.

1 deel.

NB. Slechts 2 acten zijn ingeschreven.

37. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte (genummerd Nos. 1 28). 15 April 1809—1811 Februari 1.

1 portefeuille.

38. Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels schuldbekentenissen), gedagteekend d.d. 1646 1810 December 14 en geregistreerd door den schulte over 26 September 1674—1811 Januari 8. Met alphabetische indices op de voornamen der schuldenaren in de eerste 2 deelen en eene inhoudsopgave in het derde.

3 deelen.

NB. In het eerste deel d.d. 1674—1736 zijn ook geregistreerd eenige acten van momberstellingen, verleden voor den schulte dd. 1 Augustus 1676 (fol. 204), 19 November 1677 (fol. 27 ver8°), 4 Januari 1678 (fol. 28), 24 October 1678 (fol. 203 verso )t 4 December 1679 (fol. 47); en enkele aanteekeningen omtrent afrekening van den schulte met particulieren sedert 1646.

Na 1803 werd dit register in hoofdzaak alleen gebezigd voor de inschrijving van schuldbekentenissen, terwijl de acten van overdracht van onroerend goed en de testamenten afzonderlijk werden geregistreerd (zie N°. 39). Deze splitsing is echter niet

zuiver volgehouden.

De wijze van inschrijving doet vermoeden, dat 't register onregelmatig gehouden is.

Voor de acten verleden in voogdijzaken werd in 1724 een afzonderlijk register aangelegd (zie N°. 42).

3». „N°. 6. Algemeen prothocol van vrijwillige zaaken van het „schoutampt Dalen en Oosterhesselen. 18'03 . Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend dd. 9 April 1803